اسیر دام صیاد

یادت باشد خدا را صدا هم نزنی، آنجاست که تو هستی...

یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 11:50

به مناسبت تولد آذر خانوم

نم نمک می آید.  

         

مژده! آن یار برین می آید. مژده! 

  

دل من می تپد. 

 

                     به نگاهش. 

 

                                    به صدایش. 

 

                                                   به وفایش. 

 

و من می بینم .

 

                    که تورا از آن منی. 

 

                                           و دلم می خواهد که همیشه به کنارم تو بمانی. 

  

و دلم می خواهد. 

 

                که بدانم به کدامین نگهت دل دادم ؟

 

                                                           که وجودخود رادر همه عمر به کنارت دادم. 

        

 

 

         

 

                                                                                                         ۸۷/۹/۳ 

                                                                                                      تولدت مبارک  

                                                                                                            آواره