اسیر دام صیاد

یادت باشد خدا را صدا هم نزنی، آنجاست که تو هستی...

پنج‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 00:32

اومدی بشکنی؛ بشکن

 

بزن و برو عزیزم 

 

مثل هر کس که زد و برد 

  

طفلی این دل که همیشه 

 

به گناه دیگرون مرد