اسیر دام صیاد

یادت باشد خدا را صدا هم نزنی، آنجاست که تو هستی...

دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 18:56

هرچه هستی باش

با توام

        ای لنگر تسکین!

ای تکانهای دل!

                    ای آرامش ساحل!

با توام

      ای نور!

                 ای منشور!

ای تمام طیفهای آفتابی!

ای کبود ارغوانی!

                       ای بنفشابی!

با توام ای شور، ای دلشوره ی شیرین!

با توام

        ای شادی غمگین!

با توام

         ای غم!

                  غم مبهم!

ای نمی دانم!

هرچه هستی باش!

                       اما کاش...

نه، جز اینم آرزویی نیست:

هرچه هستی باش!

                        اما باش!

قیصر امین پور