اسیر دام صیاد

یادت باشد خدا را صدا هم نزنی، آنجاست که تو هستی...

چهارشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 03:17

به نام خدا

 به نام خدا ،خدای محمد،آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت، به نام خدای علی ، عدالت  مظلوم ،مظهر اسلام حق و امام  انسان،

به نام خدای خانه ی فاطمه که همه ی عشق و همه ی آرزو و امیدنجاتمان به این خانه ی کوچکی است که به اندازه ی همه ی جهان بزرگ است.
 و به نام خدای ابوذر خدای مستضعفین، خدای بیچاره شدگان تاریخ و زمان ، خدای همه ی کسانی که از آغاز تا آخر الزمان و قیام قائم عدل گستر شکنجه می دیدند و می بینند

و به نام خدای شهیدان ، شهیدان راه راستین حق، شهیدان شیعه ، شهیدان راه علی در همه ی مکانها و زمانها.

زنده یاد دکتر علی شریعتی